پیدا

daddy’s little

درخواست حذف اطلاعات

نمیخوام یاد بابا بیفتم ، نمیخوام یاد هر چیزی که که بهش مربوط میشه بیفتم ... ای کاش تو دوران ۲۰ سالگیش ، با اون کت مشکی مردونه که ح ملوانا رو بهش داده بود و استخوانای گونه ش که مطمئنم مامانو شیفته کرده بود میموند ، ای کاش تو دورانی که اون نگاه شیطون رو تو کلاسای داشت مونده بود ، با قیافه ی مردونه ای که بعد از گذشت ۲۰ و ده ای سال هنوز هم جز قیافه های پسرونه ی دختر کش محسوب میشه ... نمیخوام یاد سرنوشت بابا بیفتم ، نمیخوام به قلبم اجازه بدم که بیشتر از این درد بکشه