پیدا

روزمردگی 2

درخواست حذف اطلاعات

مهرسا اعتصاب غذا کرده ، مبینا داره به گا میره گویا ، پرنیان هم ، همه مون داریم به نحوی به گا میریم ، عصبی شدیم ، زیاد میخندیم ، خیلی زیاد ولی حجم خوبیش از ته دل نیست ، هر چند که خوش میگذره با همه ی این اوصاف ، موقع برگشت با مبینا از کلانا ساندویچ گرفتیم ، یه طعم جدید گرفتم که سیریسلی مزه گوه میداد :))) ، شبیه برای الانم برنامه ریزی ولی گو فاک یورسلف ، خوابم میاد !! میرم ک بخوابم ، هر چند که یه لیوان قهوه ی غلیظ خوردم ولی نمیتونم سر پا باشم ، اشکال ندارره ، صبح زودتر بیدار میشم ...24 هفته وقت داریم ... فقط ۲۴ هفته ی لعنتی ...